Přítel je ten, kterému když povíš: Někoho jsem zabil! Odpoví: Kde ho zakopem?

Leden 2011

Posmrtný život! Pravdivá skutečnost , nebo jen útěcha, která nás má ukonejšit?

6. ledna 2011 v 10:31 Téma týdne
Obor který zkoumá posmrtný život se nazývá spiritizmus. Zakladatelem je Allan Kardec a tento směr se rozšířil v polovině 19. století. Toť jsou některé fakta k posmrtnému životu . Ale toto nás nezajímá, může si to najít každý, jako jsem učinila já na netu. My si musíme klást otázku, věříme v posmrtný život? Nebo je to jen útěcha pro člověka, že existuje ještě něco jiného po smrti, že vlastně smrt není konečná stanice našich životů ale jenom začátek něčeho nového. Já osobně v to nevěřím. Má realistická povaha mi říká , že s posledním výdechem je konec a nic více nás už nečeká. Nemusím mít ale pravdu. Jedinnou odpověď nám může dát náš vlastní konec, naše vlastní konečná stanice. Existují sice lidé co dosvědči že vyvolali ducha a že sní nějakým způsobem komunikovali. Ale proč , když je to tak snadné mluvit s zesnulými, to nedělá každý člověk. Proč si vlastně každou neděli nepopovídám s mrtvou babičkou, nebo když mám mám udělat rozbor sonetu od Shakespeara, nepožádám o pomoc autora osobně. Toto téma můžeme probírat do nekonečně a stejně se nedobereme pravdy.